ĐĂNG NHẬP THÔNG TINNHẬP THÔNG TIN NHẬN E-VOUCHER

LÊN ĐẾN 1.000.000 Đ


E-Voucher được gửi cho khách hàng thông qua tin nhắn SMS.

E-Voucher áp dụng cho hóa đơn dưới 5 triệu giảm 500.000đ, trên 5 triệu giảm 1.000.000đ

E-Voucher áp dụng mua hàng tại cửa hàng PNJ Watch & mua trên website